Podział tuszki brojlera

Poniżej prezentujemy procentowy uzysk w procesie dzielenia.

 • Cała tuszka (100%) – dzieli się na ogonek (1%), tubę (40%-44%) i siodło (bez ogonka) (44%-48%).
 • Tuba – dzieli się na kaps (34%-36%) oraz część tylną górną (6%-8%).
 • Siodło – dzieli się na 2 nogi anatomiczne (33%-35%) plus część tylną dolną oraz na 2 ćwiartki (44%-48%).
 • 2 nogi anatomiczne- dzielą się 2 uda (19,5%-20,5%) oraz 2 podudzia (13,5%-14,5%).
 • 2 ćwiartki – dzielą się na 2 podudzia (13,5%-14,5%) oraz 2 uda z kością (30,5%-33,5%).
 • 2 całe skrzydła (11%-12%) – dzieli się na 2 skrzydła bez lotki (10,5%) i 2 lotki (1,5%) oraz 1-ą część (6%) i 2-ą część (4,5%).

System do dzielenia tuszki brojlera

Kompaktowy system do dzielenia tuszki broilera dostępny jest w kilku długościach i konfiguracjach co pozwala dopasować go do potrzeb każdego zakładu.

 1. Rozprostowanie skrzydła – służy do rozprostowania skrzydła tuszki w celu poprawnego jego cięcia w innych modułach.
 2. Odcięcie lotki – odcina lotkę od przedramienia.
 3. Odcięcie przedramienia – odcina środkową część skrzydła (przedramię).
 4. Odcięcie skrzydła – odcina całe skrzydło lub pozostałą część w przypadku zastosowania modułów do cięcia lotki oraz przedramienia.
 5. Podcinacz – podcina skórę pomiędzy nogami a piersią dla łatwego skórowania oraz idealnego odcięcia tuby.
 6. Odcięcie kapsa – odcina przednią część piersi. Kaps odcinany jest najczęściej w przypadku zastosowania automatycznej maszyny do filetowania.
 7. Odcięcie tuby – odcina pierś lub tylną część grzbietu (w przypadku zastosowania linii modułu do odcięcia kapsa). Tak odcięta pierś służy do ręcznego wykrojenia w półautomatycznej linii do filetowania na stożkach.
 8. Odcięcie ćwiartki lub nogi – dostępne w 2 wersjach: z 1 nożem do cięcia ćwiartki lub wersja z dwoma nożami do cięcia nogi oraz części grzbietu i/lub ćwiartki.
 9. Noga anatomiczna – anatomiczne wyłamanie nogi z grzbietu, moduł stosowany w przypadku trybowania nogi.
 10. Odcięcie uda/podudzia – dzieli nogę na udo oraz podudzie.
 11. Wyczepiacz – automatyczne wyczepienie pozostałych części tuszki po procesie dzielenia.

Pozostałe urządzenia przydatne w procesie dzielenia

 • Pozioma linia dzielenia lub filetowania – dzielarka stożkowa służy do ręcznego dzielenia tuszki i/lub filetowania piersi z tuby.
 • Dzielarka do skrzydeł – dzieli skrzydło na 3 elementy. Szczególnie polecana przy braku kalibrowanej tuszki.
 • Skórowaczka tuby/kapsa – służy do automatycznego usunięcia skóry z tuby lub kapsa.
 • System ważenia – zasyp wagowy do automatycznego ważenia odciętych w procesie dzielenia elementów tuszki w pojemniki E2.