Dzielarka drobiu półautomatyczna pionowa podwójna

Służy do dzielenia drobiu na stożkach rozbiorowych na dowolne elementy oraz również może funkcjonowac jako fileciarka półautomatyczna, posiada dwa rzędy stożków rozbiorowych między którymi zamontowany jest przenosnik taśmowy, przez co ułatwiony jest odbiór elemantów drobiowych oraz wydajność maszyny jest dwa razy większa.

Budowa i zasada działania;

Konstrukcja dzielarki oparta jest o materiały nierdzewne, kwasoodporne. Stozki rozbiorowe wykonane są z tworzywa sztucznego lub z materiałów nierdzewnych oraz są one dopasowane do wielkości rozbieranego drobiu ( wielkość stożków rozbiorowych oraz podziałka między nimi ) Dzielarke pionowa podwójna w zależności od wydajności można wykonać w różnych długościach, dodatkowo jest wyposażona w regulator predkości przesuwu stożków rozbiorowych i przenosnika taśmowego do odbioru elementów drobiowych co umozliwia lepsze dopasowanie do potrzeb klienta w danym czasie produkcji, wydajności oraz kwalifikacji pracowników obsługujących maszynę.

Stanowiska pracy rozmieszczone są po obu stronach maszyny co pozwala na dostarczanie drobiu bądz porcji do filetowania z jednej strony maszyny a odbiór wyczepionej porcji drobiowej oraz odpowiednich elemntów drobiowyc z drugiej strony maszyny.Dzieki konstrukcji maszyny porcje drobiowe są wyczepiane ze stożków rozbiorowych automatycznie, natomiast podzielone elementy drobiowe wyrzucane są do odpowiednich przegródek na przenośniku tasmowym co umozliwa poźniejszy odbiór i zważenie tych elemetów w pojemnik 15 kg. Dzielarka pionowa podwójna spawdza się również doskonale jako fileciarka drobiu ( oddzielenie fileta od porcji drobiowej ). Stosuje się ją często jako fileciarke jeśli klient posiada również dzielarke automatyczną, gdyż wydajność filetowania jest dużo większa. Dzieki konstrukcji tej dzielarki bardzo ułatwiona jest komunikacja oraz łatwość dostarczania tuszek do dzielenia.

Dane techniczne i główne zalety ;

Długość dopasowana do potrzeb inwestora

Szerokość uzależniona od ilości ciętych elementów drobiowych

Moc zainstalowana około 3 kW

Mozliwość automatycznego wyczepienia porcji oraz możliwość automatycznego odbioru wszystkich elementów dzielonego drobiu ( w tym także porcji ) i ich transport na ważenie w pojemniki.