Dzielarka drobiu półautomatyczna pionowa

Słuzy do dzielenia drobiu na stozkach rozbiorowych na dowolne elementy oraz również może funkcjonowac jako fileciarka półautomatyczna.

Budowa i zasada działania;

Konstrukcja dzielarki oparta jest o materiały nierdzewne, kwasoodporne. Stozki rozbiorowe wykonane są z tworzywa sztucznego lub z materiałów nierdzewnych oraz są one dopasowane do wielkości rozbieranego drobiu ( wielkość stożków rozbiorowych oraz podziałka między nimi ) Dzielarke pionowa w zależności od wydajności można wykonać w różnych długościach, dodatkowo jest wyposażona w regulator predkości przesuwu stożków rozbiorowych co umozliwia lepsze dopasowanie do potrzeb klienta w danym czasie produkcji, wydajności oraz kwalifikacji pracowników obsługujących maszynę.

Stanowiska pracy rozmieszczone są po jednej stronie maszyny co pozwala na dostarczanie drobiu bądz porcji do filetowania z jednej strony maszyny a odbiór wyczepionej porcji drobiowej z drugiej strony maszyny, a elemanty oddzielone oraz fileta z boku maszyny. Dzielarka pionowa może służyć również jako fileciarka drobiu ( oddzielenie fileta od porcji drobiowej ), dużą zaleta dzielarki pionowej jest możliwość wyczepienia porcji drobiowej ( po oddzieleniu elmentów drobiowych bądz po filetowaniu ) z stozków rozbiorowych. Stosuje się ją często jeśli klient posiada wąskie pomieszczenia, dzieki jej konstrukcji zostaje dużo miejsca na komunikację ( odbiór elemantów oraz dowóz tuszek ).

Dane techniczne ;

Długość dopasowana do potrzeb inwestora

Moc zainstalowana 1,1 kW