Dzielarka drobiu półautomatyczna pozioma

Słuzy do dzielenia drobiu na stozkach rozbiorowych na dowolne elementy oraz również może funkcjonować jako fileciarka półautomatyczna.

Budowa i zasada działania;

Konstrukcja dzielarki oparta jest o materiały nierdzewne, kwasoodporne. Stozki rozbiorowe wykonane są z tworzywa sztucznego lub z materiałów nierdzewnych oraz są one dopasowane do wielkości rozbieranego drobiu ( wielkość stożków rozbiorowych oraz podziałka między nimi ) Dzielarke poziomą w zależności od wydajności można wykonać w różnych długościach, dodatkowo jest wyposażona w regulator predkości przesuwu stożków rozbiorowych co umozliwia lepsze dopasowanie do potrzeb klienta w danym czasie produkcji, wydajności oraz kwalifikacji pracowników obsługujących maszynę.

Stanowiska pracy rozmieszczone sa po obu stronach maszyny co pozwala na różny rodzaj dostarczania i odbioru drobiu i elementów drobiowych.Dzielarka pozioma może służyć również jako fileciarka drobiu ( oddzielenie fileta od porcji drobiowej ), w zależności od wydajności filetowania można pracować po obu stronach maszyny.

Dane techniczne ;

Długość dopasowana do potrzeb inwestora

Moc zainstalowana 1,1 kW