Łyżka patroszalnicza

�yzka patroszalnicza u�ywana jest przy rynnie patroszalniczej do wyci�gania z tuszek wn�trzno�ci tj. serca, w�troby oraz �o��dka z pakietem. �y�ka posiada specjalne przegi�cie przez co �atwiej wyci�gn�c podroby z wn�trza tuszki