Myjka strzemion

S�u�y do oczyszczenia wózków i strzemion z piór po ubojowych

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja myjki oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne oraz szczotki.z tworzywa sztucznego. Strzemiona zamontowane na przno�niku podwieszonym linii uboju transportowane s� do myjki strzemion, która dzi�ki ruchom obrotowym szczotek oraz dysz� natryskowym oczyszczaj� strzemiona oraz transporter podwieszony. Nap�d myjki strzemion realizowany jest za pomoc� przek�adni które zasilane s� silnikami 0,18 kW

Dane techniczne:

  • Zasilanie wody 2x 1/2″

  • Moc zainstalowana 2x 0,18 kW

  • Maksymalne zu�ycie wody 1,25 m³/ godz.