Myjka wewnętrzna tuszek

Myjka wewnętrzna tuszek służy do umycia wnętrza tuszek po prosecisie patroszenia

Budowa i zasada dzia�ania;

Myjka zbudowana jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych oraz z tworzywa sztucznego ,wytwarza odpowiednie ci�nienie wody które pozwala oczy�ci wn�trze tuszki

Dane techniczne;

Zasilanie bie��c� wod�

Ci�nienie wody