Myjko-czyszczarka żoładków

S�u�y do odt�uszczenia �o��dka z tre�ci i t�uszczu oraz do oczyszczenia wn�trza z nieczysto�ci

Budowa i zasada dzia�ania;

Myjko-czyszczarka posiada koryto w którym osadzone s� gumowe palce czyszcz�ce oraz wa� obrotowy z zamontowanymi palcami do czyszczenia. Rozciety �o��dek trafia do zasypu gdzie za pomoc� palcy na wale i obudowie jest on czyszczony ( odt�uszczany ) oraz transportowany w stron� wysypu.Obudowa i wa� skonstruowana jest wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych.Do myjko-czyszczarki zalecane jest pod��czenie wody w temperaturze oko�o 30 ° C

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 0,55 kW

Wydajno�� do 6000 szt/godz

Zasilanie wody 1/2 „