Pakieciarka

S�u�y do oberwania jelit od �o��dka.

Budowa i zasada dzia�ania;

Obudowa pakieciarki skonstruowana jest wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, w obudowie zamocowane s� wa�ki prowadz�ce o odpowienim skoku oraz wa�ki odcinaj�ce. Pakiety które trafiaj� do pakieciarki, �o��dki transportowane s� przez wa�ki prowadz�ce do wa�ków odcinaj�cych, natomiast jelita zrzucane s� pod wa�ki i po natrafieniu �o��dka na wa�ki ocinaj�ce spadaj� do wysypu pakieciarki. �o��dek przeci�gany jest przez wa�ki odcinaj�ce przez �a�cuch i równie� trafia do wysypu pakieciarki.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 1,5 kW

Wydajno�� do 6000 szt/godz

Zasilanie wody 1/2 „