Podnośnik zębatkowy

Podno�nik z�batkowy jest to urz�dzenie które u�atwia odpowiednie ustawienie urz�dzenia w zale�no�ci od wielko�ci ubijanego drobiu