Pompa pierza wraz ze zbiornikiem

S�u�y do transportu pierza z woda po procesie skubania

Budowa i zasada dzia�ania;

Zbiornik z pompa zamontowany jest w otworze w posadzce, do zbiornika doprowadzony jest sp�yw wody z pierzem. Pompa podaje wod� wraz z piórami na separator pierza a woda odprowadzona z separatora wraca do obiegu wodnego, który odpowiada za transport pierza.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana od 7,5 kW do 15 kW