Rozcinarka żołądków

S�u�y do rozcinania �o��dków

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja rozcinarki oparta jest o maeteria�y nierdzewne, kwasoodporne oraz o �a�cuch nierdzewny z zamontowanymi zabierakami s�u��cymi do przesuwu �o��dków w �rodku rozcinarki.

�o��dki wpadaj� do rozcinarki po oberwaniu jelit, dzieki ��ncuchowi oraz no�owi s� rozcinane i podawane do myjko-czyszczarki.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 0,55 kW

Wydajno�� do 6000 szt/godz