Rozdrabniacz łap i kości

S�u�y do rozdrobnienia korpusów, kosci i �ap drobiowych

Budowa i zasada dzia�ania;

Konstrukcja rozdrabniacza �ap oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne, podstawowe elementy jego budowy stanowia;

  1. Mechanizm krusz�cy, którego budowa oparta jest o ko�a z�bate zamonotowane na dwóch przeciwbie�nie obracaj�cych si� wa�kach z czego jeden jest nap�dowy a drugi nap�dzany.

  2. Kosz zasypowy w ksztalcie sci�tego sto�ka

  3. Kosz odbioru rozdrobnionej masy wykonany w formie �ci�tego sto�ka

Elementy przeznaczone do kruszenia dostarczane s� do kosza zasypowego nast�pnie trafiaj� na ko�a z�bate mechanizmu �ami�cego, rozdrobnione elementy wyprowadzane s� przez kosz odbioru do pojemnika.

Dane techniczne:

  • wydajno�� 6000 szt/godz kurczak ; 1000 szt/godz indyk ; 2000 szt/godz indyczka

  • Moc zainstalowana 5,5 kW

  • Napi�cie 420 V