Rynna wykrwawiania

Rynna wykrwawiania służy do zbierania krwi po podcięciu drobiu oraz umożliwia ewentualny transport na wydział odpadów

Budowa i zasada działania:

Rynna wykrwawiania zbudowana jest na bazie materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, wyposażona jest w regulowane nogi, burty zabezpieczające, spust krwi oraz zbiornik przeznaczony zebrania krwi i jej transportu na wydział odpadów ( za pomocą pompy) . Drób zawieszony na przenośniku linii uboju transportowany jest nad rynną wykrwawiania tak aby krew ociekała do rynny. Długość rynny uzależniona jest od wydajności ubojowej a jej kształt od pomieszczenia.

Dane techniczne:

Rynna składa się z elementów

  • segmentów prostych L=2mb

  • segmentów 90º

  • segmentów prostych z zbiornikiem krwi