Separator jelit

Separator służy do oddzielenia wody od jelit po procesie patroszenia.