Skubarka belkowa liniowa

Skubarka belkowa przeznaczona jest do automatycznego skubania ka�dego rodzaju drobiu.

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja oraz obudowa skubarki wykonana jest ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. G�owice skubi�ce nap�dzane s� za pomoc� pasa nap�dowego a ka�da belka skubi�ca nap�dzana jest swoim silnikiem elektrycznym, zamocowanym pod os�on� nierdzewn�. Skubarka posiada podno�niki mechaniczne co pozwala na dobranie odpowiedniej wysoko�ci dla ka�dej belki w zale�no�ci od wielko�ci ubijanego drobiu

Dane techniczne:

Moc zainstalowana- 6x 2,2 kW

Zasilanie – 380 V , 50 Hz

Ilo�� belek skubi�cych 6 szt.