Skubarka dla pojedynczych sztuk

Skubarka ta stosowana jest do skubania pojedynczych sztuk ( skubanie dla w�asnych potrzeb domowych )

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne, na obrotowym b�bnie sze�ciok�tny zamocowane s� palce skubi�ce, u podstawy skubarki zamontowany jest peda� za pomoc� którego mo�na w��czy� i wy��czy� maszyn�. Skubarka ta przeznaczona jest do skubania bardzo ma�ych ilo�ci sztuk drobiu ( do 25 szt/godz ), trzymaj�c kurczaka za �apy dosuwamy go do obrotowego b�bna z elementami skubi�cymi.

Dane techniczne:

Moc zainstalowana – 0,55 kW