Suszarki butów

Suszarki butów produkowane s� w zale�no�ci od pomieszczenia jakie posiada klient jednostronne lub dwustronne o odpowiedniej d�ugo�ci i wysoko�ci, które odpowiadaj� pomieszczeniu. Suszarki mog� by� dodatkowo wyposa�one w lamp� ozonow� która przyspiesza proces suszenia butów