Wózek czystych pojemników E2

S�u�y do transportu pojemników na drób E2

Budowa i zasada dzia�ania;

Wózek wykonany jest z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych oraz wyposa�ony jest w ko�a z tworzywa sztucznego ( 6 szt). Wózek posiada burty zabezpieczaj�ce przed przesuwaniem si� pojemnika co umo�liwa przewo�enie nawet ca�ej sztapli pojemników oraz �rdokowy rz�d kó� po�o�ony jest nieco ni�ej co pozwala na �atwe, szybkie i sprawne sterowanie wózkiem