Wyciskarka pierza

S�u�y do wyci�ni�cia wody z piór po procesie skubania

Budowa i zasada dzia�ania;

Cz�ci� robocz� wyciskarki jest �limak o odpowiednim skoku, który wykonany jest ze stali stopowej, natomiast obudowa oraz sto�ek wysypuj�cy pióro wykonany jest z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej. Pióra przez obrót �limaka przepychane jest przez sto�ek przez co pióro jest sciskane i dok�adnie wyciskane. Pióra wpadaj� do wyciskarki po przej�ciu przez separator pierza gdzie oddzielana jest woda.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana maksymalna od 7,5 kW do 11 kW