Wyczepiacz łap

S�u�y do wczepiania �ap drobiowych z linii ubojowej

Budowa i zasada dzia�ania:

Konstrukcja wyczepiacza �ap oparta jest o materia�y nierdzewne, kwasoodporne oraz o listw� prowadz�c� z tworzywa sztucznego. �apy kurczaków transportowanych na linii ubojowej trafiaj� na listw� prowadz�c� i pr�t wyczepiaj�cy który wczepia �apy na ze�lizg lub do oparzelnika �ap. Du�a zalet� wyczepiacza jest bez obs�ugowa praca oraz jego skuteczno�� i trwa�o��.

Dane techniczne:

Wydajno�� do 2500 szt/godz