Wyczepiacz tuszek z linii schładzania powietrznego

S�uzy do wyczepienia tuszek ze strzemion po procesie sch�adzdzielenia powietrznego

Budowa i zasada dzia�ania;

Wyczepiacz zbudowany jest na bazie wy��cznie materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych, montowany jest zawsze do konstrukcji linii sch�adzania powietrznego. Tuszki transportowane na strzemionach linii sch�adzania powietrznego naprowadzane s� na pr�ty wyczepiaj�ce przez gdzie nastepuje uniesienie nóg tuszek i wyczepienie na stó� odbioru.

 

Zalety urzadzenia;

Prosta, bezobsu�gowa konstrukcja wyczepiacza