Przenośnik podwieszony linii patroszenia

Przenośnik podwieszony linii patroszenia

Zobacz »

Rynna patroszenia

Rynna patroszenia

Zobacz »

Pomost patroszenia

Pomost patroszenia

Zobacz »

Myjka wewnętrzna tuszek

Myjka wewnętrzna tuszek

Zobacz »

Ręczny wyciągacz płuc

Ręczny wyciągacz płuc

Zobacz »

Wyczepiacz tuszek

Wyczepiacz tuszek

Zobacz »

Ręczna stekownica pneumatyczna

Ręczna stekownica pneumatyczna

Zobacz »