Oparzelnik łap

S�u�y do oparzania �ap drobiowych po wyczepieniu z linii ubojowej

Budowa i zasada dzia�ania;

Oparzelnik zbudowany jest wy��cznie z materia�ów nierdzewnych, kwasoodpornych.W korycie zamontowany jest �limak który przesuwa �apy od zasypu do wyspu oparzelnika. System grzewczy oparzalnika znajduje si� pod podwójnym dnem, mo�e by� on grzany za pomoc� dwóch czynników wody i pary. Czas przej�cia �ap przez oparzelnik jest regulowany za pomoc� zamontowanego regulatroa pr�dko�ci. �apy drobiowe trafiaj� do oparzelnika bezpo�rednio z wyczepiacza �ap który zamontowany jest na linii ubojowej i za pomoca �limaka transportowane s� w odpowiednim czasie i temperatusze do wysypu oparzelnika po czym trafiaj� do dalszej obróbki.

Dane techniczne;

Moc zainstalowana 0,55 kW

Wydajno�� do 6000 szt/godz